C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Òrgans i càrrecs

CURS 2016/2017

EL CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de màxima representació del centre i on es prenen totes les decisions importants que fan referència al funcionament de l’institut. És format per representants de tots els sectors de la comunitat educativa.

Presidenta: Josepa Bosch

Secretari: Xavi Luque

Cap d’estudis: Amparo Valls

Representants dels professors:

Manuel Rioja

Miguel Ángel Copado

Blanca Bruno

Anna Prat

(1 vacant)

Representants de pares i mares:

Ramon Colet

Rafael Ruiz

(1 vacant)

Representant de l’AMPA:

Paloma Ruiz

Representants dels alumnes:

Noelia Carranco

Eva Alés

(1 vacant)

Representant del PAS:

Rosa Mª García

Representant de l’Ajuntament:

Alfons Nadal


L’EQUIP DE GESTIÓ

L’equip de gestió coordina l’activitat general del centre.  La seva composició és:

-         Directora: Josepa Bosch

-         Cap d’estudis: Amparo Valls

-         Cap d’estudis de Cicles Formatius: Marisa Iglesias

-         Cap d’estudis adjunt: Moisès Gonzàlez

-         Coordinadora pedagògica: Gemma Alsina

-         Secretari i administrador: Xavier Luque
 

ELS DEPARTAMENTS

El professorat del Centre està agrupat en Departaments segons les matèries que imparteix. Cada Departament organitza,  coordina i impulsa les matèries que li corresponen, sota la responsabilitat d’un Cap de Departament. El Centre està estructurat en els següents Departaments:

Automoció: P.Gómez

Seminari d’automoció: V. Marí

Ciències Naturals: F. Carceller

Ciències Socials: E. Grau

Formació i Organització Laboral: I. Rodríguez

Llengües (català, castellà, llatí i grec): A. Vila

Llengües estrangeres (anglès i francès:) G. Ruiz

Matemàtiques: S. Terán

Metall: J.Lorenzo

Química: E. García

Tecnologia: J. M. Ambrosio

Orientació: Ainhoa Pascual

 ELS CÀRRECS DE COORDINACIÓ

El Centre disposa , a més, d’un conjunt de càrrecs que permetent coordinar els diferents sectors, activitats i responsabilitats que el composen. Són els següents:

Coordinació de Qualitat: Xavier Marí

Coordinació d’ESO: I. Cerdà

Coordinació de formació professional: J. Furest

Coordinadió d’extraescolars: Mª J. Villa

Coordinació convivència: G. Ruiz

Coordinació d’informàtica: M. Á. Copado

Gestió d'Isotools: O. Pulido

Coordinació LIC: Yolanda Valls

Coordinació de prevenció de Riscos: J. J. Sempere

Coordinació Prog. Esport-Escola: A. Prat

Coordinació de Mediació: Ainhoa Pascual

Coordinació de Pla Estratègic: Lorena Muñoz

Coordinació de mobilitat internacional: Jesús Cuadra

Coordinació de serveis a la comunitat: Fernando Carceller


EQUIPS DOCENTS, TUTORS I DELEGATS DE CURS

Cada curs té un professor-tutor i  un delegat dels estudiants les funcions d’aquests càrrecs estan establertes en el Reglament de Règim  Intern del Centre. El professorat d’un mateix nivell es reuneix periòdicament en reunions d’equips docents per tractar les qüestions referents als grups corresponents.

ESO TUTORS

1r A: E. González

1r B: J. Blasco

1r C: J. Gómez

1r D: I. Cerdà           (Referent 1r. ESO)

2n A: A. Fusté

2n B: A. de la Cruz  

2n C: H. Navarro

2n D: N. López        (Referent 2n. ESO)

3r A: A. Expósito    (Referent 3r. ESO)

3r B: T. Jovany          

3r C: E. Torre

3r D: Y. Valls

4t A: M. Carbonell  (Referent 4t. ESO)

4t B: E. Costa

4t C: A. Fabregat

 

BATXILLERAT 

1r curs: Mª J. Villa

2n curs: J. M. Foguet


CURS ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

CAS: E. Tello


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CARROSSERIA

1r curs: P. Berrocal

2n curs: M. González


ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES

1r curs A: J. Torrecillas

1r curs B: P. Gómez

2n curs: J. L. Valera


MECANITZACIÓ

1r curs: J. Lorenzo

2n curs:  M. Bardí


PLANTA QUÍMICA

1r curs: N. Salvador


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

AUTOMOCIÓ

1r curs: I. Llibre

2n curs: A. Valdueza


LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

1r curs: M. Martínez

2n curs: A. Ollé

 

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

1r curs: L. Muñoz

2n curs: J. Monleon

 

3x2 COMÚ PROGRAMACIÓ / DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

1r curs: V. Escrig


PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN
FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs:O. Pulido


DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs: J. Morcillo


PSICOPEDAGOG

D. Santos


PSICÒLOGA DE L’EAP

E. Crisol - Permanència els dijous a partir de les 10 h. cada tres setmanes


DELEGATS

Els delegats i subdelegats dels alumnes són els representants del grup davant el tutor, dels professors en general i de l'Equip Directiu.

Són elegits pels propis alumnes entre els membres de cada grup classe a començament del curs acadèmic.

L’elecció dels delegats, orientada i supervisada pel tutor, es durà a terme dins del primer mes del curs.

Si el tutor o la majoria del grup considera que el delegat no compleix amb les seves funcions, aquest podrà ser substituït per un altre alumne.

Són funcions del delegat de grup:

  • Actuar com a interlocutor del grup davant del tutor i dels diferents professors.

  • Recollir la llista, donar-la a cada professor perquè la passi i retornar-la a

  • consergeria després de l’última classe.

  • Anar a buscar el professor de guàrdia quan falta el professor habitual.

  • Ser present a l'inici de les reunions d’avaluació representant l’opinió del grup.

  • Recollir i donar a conèixer el calendari d’activitats i exàmens del trimestre.

  • Coordinar-se periòdicament amb la resta de delegats de grup i amb els representants al Consell escolar.

Els representants de l'alumnat al Consell Escolar i els delegats redactar les seves pròpies normes pel que fa al funcionament del Consell de Delegats. Un cop redactades seran aprovades pel Consell Escolar del Centre.


Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]