C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Documents
 
 Normes d'Organització i funcionament de centre (NOFC)
 Drets i deures de l'alumnat
 Pla d'acció tutorial (PAT) ESO
 Pla d'acció tutorial (PAT) FP
 Pla d'acció tutorial (PAT) BAT
 Pla d'acció tutorial (PAT) CAS
 Programació General Anual del Centre (2017-2018)
 Projecte educatiu de centre (PEC)
 Organigrama de l'Institut
 Justificant de vaga d'alumnat menor d'edat
 LEC
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]