C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics
Competències professionals:
La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar operacions bàsiques i de control en els processos per l'obtenció i transformació de productes químics, mantenint operatius els sistemes, equips i serveis auxiliars, controlant les variables del procés per assegurar la qualitat del producte, complint les normes de prevenció de riscos laborals, seguretat i ambientals.


Sortides Professionals:
Operador principal en instal·lacions de tractament químic, operador de màquines trencadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques, operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic, operador d’equips de filtració i separació de substàncies químiques, operador d’equips de destil·lació i reacció química, operador de refineries de petroli i gas natural, encarregat d’operadors de màquines per fabricar productes químics, operador en instal·lacions de producció d’energia i operacions auxiliars de les plantes químiques, operador d’equips de filtració, separació, així com de depuració d’aigües, operador de màquines per fabricar municions i explosius, operador de màquines per fabricar accessoris fotogràfics i cinematogràfics, operador d’instal·lacions de tractament de productes químics, operador de màquines per fabricar productes químics, operador d’equips per a la fabricació de fertilitzants, operador en instal·lacions de tractament d’aigües, auxiliar d’operació d’instal·lacions de cogeneració elèctrica.

Pendent incorporació de les noves ocupacions relacionades amb productes farmacèutics i cosmètics.

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).

El primer curs és en horari de matí i el segon de tarda.


DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS
Operacions unitàries en planta química Operacions de reacció en planta química
Control de processos químics industrials Transport de materials en la indústria química
Operacions de generació i transferència   
d’energia en procés químic
Producció farmacèutica, cosmètica i afins
Paràmetres químics Anglès tècnic
Tractament d’aigües Formació i orientació laboral (UF1)
Principis de manteniment electromecànic
Empresa i iniciativa emprenedora
Plantes de producció farmacèutica Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral (UF2) Síntesi

Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]