C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Mecanització (DUAL)

Competències professionals:
Realitzar les diferents operacions en els processos de mecanització, controlant els productes obtinguts, com també el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips, obtenint la producció en les condicions de qualitat, seguretat i termini requerits.

Sortides professionals:
Personal ajustador operari de màquines eina, personal polidor de metalls i afilador d’eines, personal operador de màquines per treballar metalls, personal operador de màquines eina, personal operador de robots industrials, personal treballador de la fabricació d’eines, mecànic i ajustador, modelista matricer i similars i personal torner, fresador i mandrinador.

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). En la modalitat d'FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l'alumne els cursa a l'empresa com a treballador contractat.

El primer curs és en horari de matí i el segon de tarda.


Consulteu el tríptic informatiu

DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS

  Processos de mecanització

  Mecanització per control numèric

  Fabricació per abrasió, electroerosió,
 tall i  conformat i processos especials

 Formació i orientació laboral (UF1)

  Fabricació per arrencament de ferritja

 Empresa i iniciativa emprenedora

  Sistemes automatitzats

 Anglès tècnic

 Interpretació i representació gràfica

  Síntesi

 Metrologia i assajos

 Formació en centres de treball

 Formació i orientació laboral (UF2)

 Dual de mecanització


 


 

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]