C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Automoció
Competències professionals:
Organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la logística corresponent en el sector d'automoció: automòbils, vehicles pesants, motocicletes, maquinària agrícola i d'obres públiques; diagnosticar avaries en casos complexos i garantir el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Sortides Professionals:
Cap de l’àrea d’electromecànica, recepcionista de vehicles, cap de taller de vehicles de motor, personal encarregat d’ITV, personal perit taxador de vehicles, cap de servei, personal encarregat d’àrea de recanvis, personal encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles i cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics)

S'imparteix en horari de tardes
Consulteu el tríptic informatiu
DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS
Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge
Elements amovibles i fixos no estructurals Motors tèrmics i els seus sist. auxiliars
Estructures dels vehicles Tractament i recobriment de superfícies
Gestió i logística de mant. de vehicles Empresa i iniciativa emprenedora
Tècniques de comunicació i de relacions Projecte en automoció
Formació i orientació laboral Formació en centres de treball

 
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]