C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Automoció

Competències professionals:
Organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la logística corresponent en el sector d'automoció: automòbils, vehicles pesants, motocicletes, maquinària agrícola i d'obres públiques; diagnosticar avaries en casos complexos i garantir el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Sortides Professionals:
Cap de l’àrea d’electromecànica, recepcionista de vehicles, cap de taller de vehicles de motor, personal encarregat d’ITV, personal perit taxador de vehicles, cap de servei, personal encarregat d’àrea de recanvis, personal encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles i cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics)

S'imparteix en horari de tardes


Consulteu el tríptic informatiu

DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS

    Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat

Sistemes de transmissió i trens de rodatge

Motors tèrmics i els seus sist. auxiliars

Tractament i recobriment de superfícies

Elements amovibles i fixos no estructurals

Estructures dels vehicles

Tècniques de comunicació i de relacions

Gestió i logística de mant. de vehicles

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

 

Projecte en automoció

 

Formació en centres de treball


 

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]