C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Programació de la producció en fabricació mecànica (DUAL)

Competències professionals:
Programar, organitzar i col·laborar en el procés productiu de mecanització (arrencament de ferritja, conformat i mecanitzacions especials), i també en la producció i muntatge d'equips mecànics, assistint a la fabricació i realitzant la programació de sistemes automàtics, a partir de la documentació tècnica i donant el suport necessari als tècnics de nivell inferior.

Sortides Professionals:
Tècnic en mecànica, encarregat d'instal·lacions de processament de metalls, encarregat d'operadors de màquines per treballar metalls, encarregat de muntadors, programador de CNC (control numèric amb ordinador), programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica i programador de la producció.

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). En la modalitat d'FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l'alumne els cursa a l'empresa com a treballador contractat.

S'imparteix en horari de tardes

Veure presentació en vídeo

Consulteu el tríptic informatiu

DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS

Interpretació i representació gràfica

Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge (UF2)

Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge (UF1)

Mecanització per control numèric

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica

Fabricació assistida per ordinador

Execució de processos de fabricació (UF1)

Programació de la producció

Materials

Execució de processos de fabricació (UF2-UF3)

Formació i orientació laboral

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Empresa i iniciativa emprenedora

Verificació de productes


Projecte de fabricació de productes mecànics

 

Formació en centres de treball

 

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]