C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Disseny en fabricació mecànica (DUAL)

Competències professionals:
Dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

Sortides Professionals:
Delineant projectista, tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD), tècnic en desenvolupament de productes, tècnic en desenvolupament de matrius, tècnic en desenvolupament d’utillatges, tècnic en desenvolupament de motlles i tècnic en desenvolupament de productes i motlles.

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). En la modalitat d'FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l'alumne els cursa a l'empresa com a treballador contractat.

S'imparteix en horari de tardes


Consulteu el tríptic informatiu

DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS

Interpretació i representació gràfica

Disseny de productes mecànics

Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge (UF1)

Disseny d'estris de processat de xapa i estampació

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica

Disseny de motlles i models de fosa

Execució de processos de fabricació (UF1)

Disseny de motlles pera productes polimèrics

Materials

Projecte de disseny de productes mecànics

Formació i orientació laboral

Formació en centres de treball

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]