C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (DUAL)

Competències professionals:
La competència general d'aquest títol consisteix a gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

Sortides professionals:
Encarregat d'operadors de màquines per fabricar i condicionar productes químics, Supervisor de l'àrea de producció, supervisor de l'àrea de condicionament, supervisor de l'àrea de planificació, coordinador d'àrea, cap d'equip de reactor/biorreactor, tècnic de control, coordinador de magatzem, encarregat de fabricació, cap d'equip de processos d'extracció i purificació de productes biotecnològics, cap d'equip de sala blanca en biotecnologia, supervisor de l'àrea de processos i servei biotecnològic i supervisor de seguretat en processos biotecnològics.

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). En la modalitat d'FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l'alumne els cursa a l'empresa com a treballador contractat.

El primer curs és en horari de matí i el segon de tarda.
Consulteu el tríptic informatiu
                                                                   DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS
Organització i gestió de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Principis de biotecnologia
Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Tècniques de producció biotecnològica
Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (UF2)
Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Manteniment electromecànic en indústries de procés
Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Formació i orientació laboral (UF1)
Tècniques de producció farmacèutica i afins Empresa i iniciativa emprenedora
Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Formació en centres de treball
Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (UF1) Projecte laboratori d'anàlisi i control qualitat
Formació i orientació laboral (UF2)  
Anglès tècnic  
Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]