C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Fulls d'informació de les matèries
1r. ESO
      
Català      (Flexius 1-2)     (Flexiu 3)     (Flexiu 4)
       
Castellà
     
Anglès     (Flexius 1-2)     (Flexiu 3)     (Flexiu 4)
       
Matemàtiques
       
C. Socials

Tecnologia
     
C.Naturals
     
E. Física

E. Visual i Plàstica
     
Música
       
Francès
       
Religió
     
Alternativa a la religió

Optativa 1 Informàtica

Optativa 2 La cuina de l'escriptura

Optativa 3 Matemàtiques aplicades

Optativa 4


2n. ESO
      
Català
       
Castellà     (Flexiu 1-2-3)       (Flexiu 4)    
     
Anglès     (Flexius 1-2)     (Flexiu 3)     (Flexiu 4)
       
Matemàtiques
       
C. Socials

Tecnologia
     
Fisica i Química
     
E. Física

E. Visual i Plàstica
           
Francès
       
Religió
     
Alternativa a la religió

Optativa Cant Coral

Optativa Maths in English

Optativa TIC

Optativa 4


3r. ESO
      
Català
       
Castellà
     
Anglès  Grups A-B    Grups C-D
       
Matemàtiques
       
C. Socials   Grups A-B    Grups C-D

Tecnologia
     
Biologia

Física i Química
     
E. Física

E. Visual i Plàstica

Música    Amb Vicenç     Amb la Carme
           
Francès
       
Religió
     
Alternativa a la religió

Optativa Emprenedoria

Optativa English 4 Real Life

Optativa Cant Coral

Optativa 4


4t. ESO
      
Català    Grups A-B-C     Grup D
       
Castellà   Grups A-B     Grups C-D
     
Anglès     Grup A    Grup B      Grup C          Grup D
       
Matemàtiques
       
C. Socials

Tecnologia
     
Cultura Clàssica

Llatí

Biologia

C. de la Informació

Economia/Emprenedoria

Filosofia

Física 
     
E. Física
          
Francès
       
Religió
     
Alternativa a la religió1r. Btx.
      
Català
       
Castellà
     
Anglès
       
Matemàtiques C/T

Matemàtiques Soc.
       
Ciències del Món contemporani

Tecnologia

Llatí

Grec

Biologia

Economia/Emprenedoria

Filosofia

Física 
     
E. Física

Química
           
Francès

Dibuix T.

Literatura Universal

Hª Món Cont.


2n. Btx.
      
Català
       
Castellà
     
Anglès
       
Matemàtiques C.T.

Matemàtiques Soc.

Tecnologia

Llatí

Grec

Biologia

Geografia

Economia de l'empresa

Història

Física 

Química


           
       

        
   
    
    


 
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]