Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició