Cicle Formatiu de Grau Superior

Automoció

Competències professionals

Organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la logística corresponent en el sector d’automoció: automòbils, vehicles pesants, motocicletes, maquinària agrícola i d’obres públiques; diagnosticar avaries en casos complexos i garantir el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Sortides professionals

Distribució dels mòduls

 • La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).
 • S’imparteix en horari de tardes
 • Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat
 • Elements amovibles i fixos no estructurals
 • Estructures dels vehicles
 • Gestió i logística de mant. de vehicles
 • Tècniques de comunicació i de relacions
 • Formació i orientació laboral
 • Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge
 • Motors tèrmics i els seus sist. auxiliars
 • Tractament i recobriment de superfícies
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte en automoció
 • Formació en centres de treball