Cicle Formatiu de Grau Superior

Disseny en fabricació mecànica (DUAL)

Competències professionals

Dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

Sortides professionals

Distribució dels mòduls

 • La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). 
 • En la modalitat d’FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l’alumne els cursa a l’empresa com a treballador contractat.
 • S’imparteix en horari de tardes.
 • Interpretació i representació gràfica
 • Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge (UF1)
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
 • Execució de processos de fabricació (UF1)
 • Materials
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Disseny de productes mecànics
 • Disseny d’estris de processat de xapa i estampació
 • Disseny de motlles i models de fosa
 • Disseny de motlles pera productes polimèrics
 • Projecte de disseny de productes mecànics
 • Formació en centres de treball

Galeria d'imatges