Cicle Formatiu de Grau Superior

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (DUAL)

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

Sortides professionals

Distribució dels mòduls

 • La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).
 • En la modalitat d’FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l’alumne els cursa a l’empresa com a treballador contractat.
 • El primer curs és en horari de matí i el segon de tarda.
 • Organització i gestió de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins
 • Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins
 • Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins
 • Tècniques de producció farmacèutica i afins
 • Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins
 • Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (UF1)
 • Formació i orientació laboral (UF2)
 • Anglès tècnic
 • Principis de biotecnologia
 • Tècniques de producció biotecnològica
 • Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (UF2)
 • Manteniment electromecànic en indústries de procés
 • Formació i orientació laboral (UF1)
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Projecte laboratori d’anàlisi i control qualitat

Galeria d'imatges