Cicle Formatiu de Grau Superior

Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (DUAL)

Competències professionals

Organitzar i supervisar l’activitat del laboratori; desenvolupar i aplicar tècniques d’assaig i anàlisis físiques, químiques o microbiològiques sobre primeres matèries, productes químics o alimentaris, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat, i actuant d’acord a normes de bones pràctiques en el laboratori de seguretat i del medi ambient.

Sortides professionals

*Pendent incorporació de les noves ocupacions relacionades amb productes farmacèutics i cosmètics.

Distribució dels mòduls

 • La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).
 • En la modalitat d’FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l’alumne els cursa a l’empresa com a treballador contractat.
 • S’imparteix en horari de tardes
 • Mostreig i preparació de la mostra
 • Anàlisis químiques
 • Anàlisi instrumental
 • Assajos físics (UF1)
 • Assajos microbiològics
 • Assajos biotecnològics
 • Qualitat i seguretat en el laboratori
 • Formació i orientació laboral (UF2)
 • Assajos físics (UF2)
 • Assajos fisicoquímics
 • Formació i orientació laboral (UF1)
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Formació en centres de treball
 • Projecte laboratori d’anàlisi i control qualitat
 • Mòdul Dual de laboratori d’anàlisi i control qualitat

Galeria d'imatges