Cicle Formatiu de Grau Superior

Programació de la producció en fabricació mecànica (DUAL)

Competències professionals

Programar, organitzar i col·laborar en el procés productiu de mecanització (arrencament de ferritja, conformat i mecanitzacions especials), i també en la producció i muntatge d’equips mecànics, assistint a la fabricació i realitzant la programació de sistemes automàtics, a partir de la documentació tècnica i donant el suport necessari als tècnics de nivell inferior.

Sortides professionals

Distribució dels mòduls

 • La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). 
 • En la modalitat d’FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l’alumne els cursa a l’empresa com a treballador contractat.
 • S’imparteix en horari de tardes
 • Interpretació i representació gràfica
 • Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge (UF1)
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
 • Execució de processos de fabricació (UF1)
 • Materials
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge (UF2)
 • Mecanització per control numèric
 • Fabricació assistida per ordinador
 • Programació de la producció
 • Execució de processos de fabricació (UF2-UF3)
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental
 • Verificació de productes
 • Projecte de fabricació de productes mecànics
 • Formació en centres de treball

Galeria d'imatges