Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar operacions bàsiques i de control en els processos per l’obtenció i transformació de productes químics, mantenint operatius els sistemes, equips i serveis auxiliars, controlant les variables del procés per assegurar la qualitat del producte, complint les normes de prevenció de riscos laborals, seguretat i ambientals.

Sortides professionals

*Pendent incorporació de les noves ocupacions relacionades amb productes farmacèutics i cosmètics.

Distribució dels mòduls

 • La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).
 • El primer curs és en horari de matí i el segon de tarda.
 • Operacions unitàries en planta química
 • Control de processos químics industrials
 • Operacions de generació i transferència   
  d’energia en procés químic
 • Paràmetres químics
 • Tractament d’aigües
 • Principis de manteniment electromecànic
 • Plantes de producció farmacèutica
 • Formació i orientació laboral (UF2)
 • Operacions de reacció en planta química
 • Transport de materials en la indústria química
 • Producció farmacèutica, cosmètica i afins
 • Anglès tècnic
 • Formació i orientació laboral (UF1)
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Síntesi