Llengua estrangera: francès

El Centre prepara els alumnes que ho desitgin a obtenir el certificat internacional que acrediti els seus coneixements de la llengua francesa: DELF

Aprenentatge del francès

Des de 1r de l’ESO fins el Batxillerat, l’alumnat del centre pot triar estudiar Francès com a assignatura optativa (Segona llengua estrangera).

L’Institut prepara l’alumnat que ho desitgi cara a l’obtenció de l’acreditació DELF (diferents nivells), acreditació reconeguda internacionalment depenent del Ministeri francès de cultura. 

Podeu obtenir més informació consultant: https://www.delfscolaire.cat/