Llengua estrangera: francès

El Centre prepara els alumnes que ho desitgin a obtenir el certificat internacional que acrediti els seus coneixements de la llengua francesa: DELF