El CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat creua les fronteres amb un projecte europeu d’innovació pedagògica

Com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària que estem vivint, des de l’equip docent del CFGS en Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat, impartit al nostre centre des del Departament de Química, ens hem hagut de reinventar per tal d’oferir la millor formació possible al nostre alumnat, innovadora i capdavantera a Catalunya, per tal de no veure minvada les seves competències professionals que l’exigeix el mercat laboral actual.

L’oportunitat va venir gràcies a l’oferiment de col·laboració que se’ns va plantejar des de l’INS Doctor Peset Aleixandre de Paterna, a València, on imparteixen també el nostre títol d’FP en Laboratori d’anàlisi. Aprofitant que tots dos centres són membres de la xarxa europea eTwinning, els professors Natalia Salvador, Joaquin Monleón, Lorena Muñoz, Eduardo García i Jaume Carmona, es varen plantejar dissenyar un projecte de caire interdisciplinari, el qual fos fàcilmentadaptable al currículum de la titulació a través de determinats mòduls professionals, i transversal envers mobilitat internacional i els recursos que ofereix la xarxa Activa FP i Innova FP, tot sota una situació el més realista possible lligat al perfil professional de l’alumnat participant, fent-hi servir ferramentes virtuals de comunicació per tal d’apropar als participants i esborrar qualsevol tipus de distància generada per la pandèmia. Per altra banda, al haver-se paralitzat les estades de mobilitat per a l’alumnat d’FP com a conseqüència de la pandèmia, aquest projecte eTwinning se’ls presenta com una alternativa amb la qual millorar el seu domini en l’ús de la llengua anglesa i, pel nostre centre, una oportunitat per establir futures estades formatives per a l’alumnat en altres països de la Unió Europea.

Sota el nom de “An interlaboratory comparison exercise: beer analysis”, aquest projecte tindrà com a objectiu principal, l’anàlisi i elaboració d’un informe analític d’una mostra de referència, en el nostre cas serà un tipus de cervesa, fent-hi servir l’anglès com a llengua de comunicació. Per tal d’assolir aquesta fita, des d’aquest proper març fins al maig, les i els alumnes hi hauran de posar en pràctica totes les seves competències professionals lligades a la seva corresponent titulació; com per exemple, l’aplicació de tècniques d’anàlisi instrumental, química i/o microbiològica, anàlisi estadístic dels resultats, dinàmiques de treball en equip, comunicació llengua anglesa, etc, cosa que dóna al projecte un aire interdisciplinar, pedra angular del disseny del mateix.

En aquest projecte també hi participaran altres centres de Formació Professional adscrits a la plataforma eTwinning; en concret, l’Europaschule SZ SII Utbremen a Alemanya, la Fundação Escola Profissional de Setúbal a Portugal, l’Institut Escola Municipal del Treball de Granollers i l’Associació Cervesera de Catalunya, la qual ens ha donat tot el material a analitzar en aquest projecte.

Des del Departament de Química de l’INS Pompeu Fabra creiem que, per tal que un projecte com el que hem elaborat pugui engegar i anar a bon port, s’hi ha de manifestar un ferm compromís i un gran sentit d’organització de tots els agents involucrats en ells, tant alumnat com professorat implicat, i anima a tota la comunitat educativa a engrescar-se en viatges pedagògics com el nostre, el qual de segur ens porta molt bones satisfaccions i motius ben grans per l’esforç d’una feina ben feta.

Comparteix el post

Altres notícies