Ensenyament per projectes

Al Pompeu Fabra estem introduint progressivament la metodologia del treball per projectes. Els departaments de Producció per mecanització, d’Automoció i Química han estat pioners en impartir algunes unitats formatives o mòduls amb aquesta dinàmica a les aules, tallers i laboratoris.

La intenció és anar implantant aquesta metodologia en tots els nivells de CCFF amb la finalitat d’apropar l’ensenyament als interessos de l’alumnat i de fer més motivador el procés d’ensenyament aprenentatge.

El Departament de Formació y Orientació Laboral també ha iniciat un treball per projectes.