ENTRENAMENTS 2022 PER ALS CAMPIONATS CATSKILLS 2023

Organitzem, dins del CatSkills 22, l’entrenament de les competicions skill 13 Carrosseria i skill FA Fabricació de Productes Farmacèutics.

Aquest curs acadèmic som centre organitzador dels entrenaments 2022 del Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d’FP Skills”de 2 especialitats: skill 13 Carrosseria i skill FA Fabricació de Productes.

Durant el proper 2023 continuarem treballant amb els Campionats de formació Professional.

Catskills són els Campionats d’FP de Catalunya, en què el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, organitza i promou competicions de destreses (“skills”, en anglès) que constitueixen un valuós instrument divulgatiu de la Formació Professional i un mitjà per estimular estudiants, professorat i empreses, a més d’una plataforma d’intercanvi i un fòrum de debat sobre de l’evolució dels estàndards professionals, la qualitat i la innovació en els diferents sectors productius.

Els entrenaments van tenir lloc els passats dies 18 de skill 13 Carrosseria i 2 de juny skill FA Fabricació de Productes Farmacèutics. Centres d’FP de tot Catalunya van venir al nostre centre a participar de l’esdeveniment.

Els representants de l’Institut Pompeu Fabra van ser:

  • Skill 13 Carrosseria: Joan Martínez
  • Skill FA Fabricació de Productes Farmacèutics: Ayla Anula i Sara Pascual.

L’alumnat del nostre centre va quedar en tercera posició en les 2 respectives modalitats.

Els volem felicitar per la gran feina feta i per la demostració de les habilitats adquirides durant el cicle formatiu.

 

L’Equip del Pompeu

L’Equip del Pompeu ha estat format pels següents experts que han dissenyat la prova Test Project: Natàlia Salvador i Eduard Garcia en el cas de l’skill FA Fabricació de Productes Farmacèutics i Felipe Archilla en el cas de l’skill 13 Carrosseria.

Agraïm la implicació de tot el professorat dels departaments de Química i Automoció durant la jornada tant pel que fa a l’acompanyament de l’alumnat com en l’emisió de l’streaming i edició de videos.

D’altra banda, també agrair a les empreses patrocinadores tot el seu suport i col·laboració durant els entrenaments: Wurth, Milwaukee, Desguaces La Cabaña, Moehs Fine Chemicals, Uquifa, Waters, Pidiscat i Vidrafoc.

 

Comparteix el post

Altres notícies