1r d'ESO

Informació del curs (descarregable)

Guia de l'alumnat

Informació de les matèries de 1r d'ESO

Llistat de llibres de 1r d'ESO

Dossiers de recuperació de 1r d'ESO

Dossiers de recuperació de les matèries pendents d’altres anys:

Agenda de deures