2n d'ESO

Informació del curs (descarregable)

Guia de l'alumnat

Llistat de llibres de 2n d'ESO

Informació de les matèries de 2n d'ESO

Dossiers de recuperació de 2n d'ESO

Dossiers de recuperació de les matèries pendents d’altres anys (març 2021):

Agenda de deures