Curs d'especialització

Cultius cel·lulars

Competència general

La competència general d’aquest Curs d’Especialització consisteix a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars, perquè serveixin com a suport al diagnòstic, als assajos terapèutics, a la cerca de medicaments, a la creació i manteniment de bancs cel·lulars, a la recerca i a altres camps d’interès, mantenint les instal·lacions i equips involucrats en els processos i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos i protecció mediambiental.

Acces des de:

Distribució dels mòduls

  • 600 hores (1 curs acadèmic).

MP1. Cultius cel·lulars

MP2. Tècniques complementàries en cultius cel·lulars

MP3. Normes de qualitat i regulació aplicables a cultius cel·lulars

MP4. Laboratori de cultius cel·lulars

MP5. Aplicacions de cultius cel·lulars

MP6. Formació en centres de treball

Galeria d'imatges