PFI

Auxiliar de pintura

Competència general

Aquests estudis capaciten a l’alumnat per dur a terme tasques auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l’envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície.

Sortides professionals

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com a:

Distribució dels mòduls

  • Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Acabats bàsics de la fusta

Pintura i empaperat

Aplicació de pintures protectores i emprimacions en construcció

Tractament de suports per a revestiment en construcció

Projecte Integrat

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Formació pràctica en empreses (180 hores)

Estratègies i eines de comunicació

Entorn social i territorial

Estratègies i eines matemàtiques

Incorporació al món professional

Galeria d'imatges