IES Pompeu Fabra

Història de l'institut

Fem un breu recorregut per la història del nostre institut des del moment de la seva fundació com l’Escola de Maestria Industrial fins a l’actualitat

 • 1915 - Creació de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis

  L’actual Institut d'Ensenyament Secundari té els seus orígens l'any 1915 quan a partir de l'escola instal·lada a la cooperativa “La Bienhechora” de l'Ateneu Obrer de Badalona, l'Ajuntament de la ciutat va crear l'Escola Municipal d'Arts i Oficis. Els primers directors van ser: Pompeu Fabra, Pau Rodón i Emili Casas. En aquests moments, aquell edifici és la seu del Conservatori Professional de Música de Badalona.

 • 1925 - L’Escola Elemental del Treball

  El 1925 i a l’empara de l'Estatut d'Ensenyament Industrial, va ser dissolta la cooperativa i fou creada l'Escola Elemental del Treball, es va autoritzar l'expedició de Títols Oficials d'Oficial Obrer i es van crear cursos complementaris professionals.

 • 1936-1939 - Escola Mixta

  Durant la Guerra Civil es va crear l'especialitat de Confecció i per primera vegada es va convertir en una escola mixta.

 • 1957 - Escola de Maestría Industrial

  L'any 1957 passa a anomenar-se Escola de Maestría Industrial

 • 1970 - Centro Nacional de Formación Profesional Badalona

  Fou al 1970, quan va rebre el nom de "Centro Nacional de Formación Profesional Badalona". A partir d'aquell moment, l'augment d'alumnes va ser considerable.

 • 1978-1979 - Instituto de Formación Profesional Pompeu Fabra

  A meitat del curs 1978-1979 es dividí en dues parts, constituint en l'actual ubicació el Centro Nacional de Formación Professional Badalona II, que més tard rebria el nom de Instituto de Formación Profesional Pompeu Fabra, a petició del claustre de professors, com a deferència a un dels seus primers directors. En aquells moments s'impartien estudis de formació professional de les branques d’automoció, mecanització i química, FP1 i FP2, fins que l'institut va incorporar-se el 1985 a l’experimentació de la Reforma dels Ensenyaments Mitjans (REM).

 • 2009 - Institut Pompeu Fabra

  Des del 2009 (LEC) s'anomena Institut Pompeu Fabra.

 • 2015 - Centenari de la fundació de l’institut

  L'any 2015 vam commemorar el centenari de la seva fundació conjuntament amb l'Institut La Pineda.

El nostre primer director

Pompeu Fabra i Poch

Qui va ser en Pompeu Fabra?

Fou un gran filòleg que modernitzà la llengua catalana i la féu apta per ser ensenyada a l’escola, per escriure-hi literatura o ciència i per ser usada per qualsevol mitjà de comunicació.

La seva formació acadèmica no té res a veure amb la filologia però, un bon dia, escriu una carta als seus nebots i l’encapçala amb un “Queridos sobrinos”. Per què escriure una carta en castellà si ell i els seus nebots són catalans?

És possible que aquesta anècdota el menés a estudiar la llengua catalana per poder-la escriure correctament, ja que les normes gramaticals i ortogràfiques no eren gens clares ni se sabia exactament quines paraules eren correctes o no.

Per aquest motiu, el 1918, publica la Gramàtica catalana i el 1931 el Diccionari general de la llengua catalana. A més, l’any 1932, accedí per raó del seu prestigi a la càtedra de llengua catalana de la Universitat de Barcelona. 

L’any 1939 marxa a l’exili a França. Entre setembre del 1945 i gener de 1948, va ostentar el càrrec de conseller de la Generalitat a l’exili i finalment va morir a la seva residència de Prada el 25 de desembre de 1948.

Relació d'en Pompeu Fabra amb Badalona

La Mancomunitat de Catalunya creà, el 1912, una càtedra de llengua catalana a la Universitat de Barcelona Enric Prat de la Riba li demanà que ocupés aquesta càtedra.

Pompeu Fabra s’instal·là a Badalona i agafava cada dia el tramvia per anar a fer classe a la Universitat.

Fou el primer director de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. El nostre institut porta el seu nom perquè durant un temps ocupà el mateix edifici, on ara hi ha el Conservatori Municipal de Música. Impulsà la creació de l’Escola Catalana de Badalona, que dirigí el mestre Marcel·lí Antich i, mentre vivia a la nostra ciutat, redactà el Diccionari General de la Llengua Catalana.

L’any 1933, el nostre Ajuntament el nomenà fill adoptiu de Badalona i li concedí la medalla d’or de la ciutat. El nom del nostre institut també és un petit homenatge al mestre Fabra.