Instal·lacions i serveis

Aules amb pissarres digitals

Gimnàs

Aules d'informàtica

Tallers

Tallers

Sala d'actes

Cantina escolar

Biblioteca

Laboratoris

Pistes esportives

Taquilles per a l'alumnat

Pompeu Fabra

Serveis

Instal·lacions esportives

L’institut disposa, per a les classes d’Educació Física, de pistes a l’aire lliure, on es poden practicar diversos esports, i d’un gimnàs per a la pràctica d’exercicis amb aparells, vestidors i dutxes.

Biblioteca

L’AMPA contracta una bibliotecària i col·labora en l’organització de la biblioteca, que actualitza el seu fons periòdicament, ofereix servei de préstec i equipament informàtic i funciona com a sala de treball i de lectura.

Horari: dl., dc. i dv. 10-13h, dt. i dj. 11:15-15:15h.

Equipament informàtic

La dotació de les diferents aules d’informàtica s’actualitza i es modernitza periòdicament. A més, l’Institut està dotat d’ordinador i pissarres digitals (PDI) a les aules. Carrets d’ordinadors portàtils permeten el treball informàtic dins l’aula a tot l’alumnat del Centre.
Tos els alumnes tenen l’oportunitat d’aprendre informàtica a un nivell bàsic.

Tallers i aules de tecnologia

El centre disposa de tallers d’automoció i de metall per als Cicles Formatius i d’aules de Tecnologia per a ESO i Batxillerat, dividides en dos àmbits: un per fer-hi les classes teòriques i un altre per a la realització de la part pràctica de la matèria.

Laboratori

Aquestes instal·lacions són usades per fer-hi classes pràctiques de les matèries corresponents, tant d’ESO com de Batxillerat, i pels alumnes dels Cicles Formatius de Química.

Servei de cantina

La cantina és un servei que ofereix l’institut i s’adapta a la normativa vigent ratificada pel Consell Escolar.
Aquest establiment ofereix menús econòmics i adequats a les necessitats dietètiques dels adolescents. La cantina roman oberta i a disposició dels alumnes fora de l’horari lectiu i durant l’esbarjo. Cal reservar amb anticipació el servei de menjador abans de l’esbarjo (Sra. Lluïsa).
El comportament dels alumnes a la cantina ha de ser totalment correcte i respectuós amb els responsables d’aquest servei.

Servei d’atenció a l’alumnat

L’Institut posa gratuïtament al servei de les famílies un monitor per garantir l’atenció a l’alumnat que menja en el Centre i hi roman després de les classes del matí dels dimarts i dijous. Els alumnes poden consumir els menús o entrepans de la cantina, o bé, portar el seu propi menjar de casa

Servei de mediació

Sota la responsabilitat de la Tècnica d’Integració Social (TIS), l’institut ofereix un servei de Mediació que té com a objectiu la resolució pacífica dels conflictes que puguin aparèixer entre l’alumnat. El funcionament d’aquest servei serà presentat a l’hora de tutoria. Una matèria optativa permetrà a l’alumnat que ho dessitgi formar-se en aquesta disciplina.

Reutilització de llibres de text

L’AMPA del Centre organitza un servei de reutilització de llibres de text que permet, a final de curs, revendre els llibres en bon estat per aproximadament el 50% del seu preu original. De la mateixa manera, es poden comprar llibres ja utilitzats en bon estat per la meitat del seu preu de venda habitual. 

Més informació >

Aula d'idiomes

L’aula d’idiomes està equipada amb material audiovisual i informàtic amb l’objectiu de facilitar la utilització d’aquestes tecnologies en l’ensenyament de les llengües estrangeres.