L’empresa Scharlab ens ha cedit material de laboratori per a fer pràctiques d’FP

L’empresa Scharlab, dedicada a la producció de productes químics i de material de vidre científic per laboratori, ha cedit al Departament d’Educació material de laboratori per destinar-lo a finalitats didàctiques en els 15 instituts d’arreu de Catalunya que ofereixen cicles de la família professional de Química, incloent-hi el Pompeu Fabra.

D’aquesta manera, amb aquests materials de vidre científic que Educació ens va fer arribar el dimecres 21 d’octubre els estudiants podran dur a terme pràctiques en els nostres laboratoris; aquesta generosa donació s’utilitzarà amb finalitats formatives per a la millor adquisició dels objectius dels diferents cicles de química.

Més informació >>

Comparteix el post

Altres notícies