Llistes baremades de Batxillerat un cop resoltes les reclamacions