Llistes baremades de Grau Mitjà un cop resoltes les reclamacions