Matèries en anglès

Avui dia és imprescindible ser capaços d’assolir els conceptes i relacionar-nos amb els companys tant en la llengua pròpia, com amb qualsevol altre idioma que ens obri una finestra al món i ens permeti accedir, en un futur, al coneixement necessari per a la formació dels nostres alumnes i a qualsevol grup de treballadors professionals.

D’aquesta manera, a part d’assolir competències comunicatives en català, castellà, francès i anglès, els nostres alumnes tenen l’oportunitat d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques, com és el cas d’EDUCACIÓ FÍSICA a 1r d’ESO i l’optativa de MATHS IN ENGLISH a 2n d’ESO.

Es treballen preferentment temes que facilitin la interacció verbal i que es limitin a un lèxic específic d’ ús general.

A causa de la naturalesa de les matèries, la major part de la comunicació en anglès es fa a nivell oral.