Mobilitat del professorat de Fabricació Mecànica a Portugal

Mitjançant el programa d’Erasmus + del centre, els professors del Departament de Fabricació Mecànica, Oscar Pulido i Jonatan Holgado, van realitzar una estada al centre d’ensenyament professional “CIOR“, a la localitat portuguesa de Vila Nova de Famalicão.

L’objectiu d’aquesta estada és la formació contínua del professorat mitjançant l’aprenentatge per observació (job shadowing), així com l’intercanvi de metodologies de treball amb docents de la mateixa especialitat per enfortir les relacions de col·laboració amb altres països. 

En la planificació de l’estada, també va ser possible realitzar visites a les empreses “Difmold” a Ribeirão, i “Ansirol” a Vila Nova de Famalicão, del sector de fabricació mecànica, on es van poder establir relacions per fomentar la realització de les pràctiques dels alumnes en empreses de l’estranger. Donem les gràcies al centre “CIOR” i a tot el seu professorat per la seva hospitalitat. 

¡OBRIGADO POR TUDO!

—————-

Mechanical Manufacturing teachers Mobility in Portugal

Thanks to the Erasmus+ program, the teachers of the Department of Mechanical Manufacturing, Oscar Pulido and Jonatan Holgado, made a stay at the Escola Profissional “CIOR“, in the Portuguese town of Vila Nova de Famalicão.

The aim of this stay is the continuous training of teachers through observational learning (job shadowing), as well as the exchange of work methodologies with teachers of the same specialty to strengthen collaborative relationships with other countries.

In the program of the stage, it was also possible to visit the companies “Difmold” in Ribeirão, and “Ansirol” in Vila Nova de Famalicão, from the mechanical manufacturing sector, where it was possible to establish bonds to encourage collaboration and students’ internships in the future. We thank the “CIOR” center and all their teaching staff for their hospitality.

¡OBRIGADO POR TUDO!

Comparteix el post

Altres notícies