Òrgans i càrrecs

Curs 2022-2023

El Consell Escolar

És l’òrgan de màxima representació del centre i on es prenen totes les decisions importants que fan referència al funcionament de l’institut (veure organigrama). És format per representants de tots els sectors de la comunitat educativa.

Gemma Alsina

Presidenta

Daniel Moya

Secretari

Amparo Valls

Cap d'estudis

Jose Maria Lorenzo

Representant dels professorat

Oriol Suñé

Representant dels professorat

Javier Gómez

Representant dels professorat

Mari Sánchez

Representant de pares i mares

Cristina Masegosa

Representant de pares i mares

Youssef Essanoussi

Representant de l'alumnat

Quim Pedragosa

Representants dels alumnes:

Maria del Mar Cervera

Representant del PAS

Gemma Alsina

Presidenta

Daniel Moya

Secretari

Amparo Valls

Cap d’estudis

Jose Maria Lorenzo

Representant dels professorat

Oriol Suñé

Representant dels professorat

Javier Gómez

Representant dels professorat

Mari Sánchez

Representant de pares i mares

Cristina Masegosa

Representant de pares i mares

Youssef Essanoussi

Representant de l’alumnat

Quim Pedragosa

Representants dels alumnes:

Maria del Mar Cervera

Representant del PAS

L'Equip de Gestió

Gemma Alsina

Directora

Amparo Valls

Cap d'estudis

Miguel-Ángel Copado

Cap d’estudis de CF

Esperança Costa

Cap d’estudis adjunt

Inma Cerdà

Coordinadora pedagògica

Daniel Moya

Secretari i administrador

Gemma Alsina

Directora

Amparo Valls

Cap d’estudis

Miguel-Ángel Copado

Cap d’estudis de CF

Esperança Costa

Cap d’estudis adjunt

Inma Cerdà

Coordinadora pedagògica

Daniel Moya

Secretari i administrador

Altres càrrecs importants

El professorat del Centre està agrupat en Departaments segons les matèries que imparteix. Cada Departament organitza,  coordina i impulsa les matèries que li corresponen, sota la responsabilitat d’un Cap de Departament. El Centre està estructurat en els següents Departaments:

Cap de Departament d’Automoció
Isaac Llibre

Cap de Departament del Seminari d’Automoció
Felipe Archilla

Cap de Departament de Ciències
Núria López

Cap de Departament de Tecnologia
Juan Manuel Ambrosio

Cap de Departament de Ciències Socials
Lola Ríos

Cap de Departament de Formació i Organització Laboral
Sònia Villoro

Cap de Departament de Llengües (català, castellà, llatí i grec)
Elsa González

Cap de Departament de Llengües Estrangeres (anglès i francès)
José Bellmunt

Cap de Departament de Matemàtiques
Sandra Terán

Cap de Departament de Fabricació Mecànica
Sergi Giménez

Cap de Departament de Química
Eduardo García

Cap de Departament del Seminari de Química
Anna Ollé

Cap de Departament d’Orientació
Ainhoa Pascual

El Centre disposa , a més, d’un conjunt de càrrecs que permetent coordinar els diferents sectors, activitats i responsabilitats que el composen. Són els següents:

Coordinació de Qualitat
Xavier Marí

Coordinació d’ESO
María José Villa

Coordinació de formació professional
Daniel Muñoz

Coordinadió d’extraescolars
Vardush Hovsepyan

Coordinació convivència ESO/Batxillerat
Andreu Expòsito

Gestió Documental
Javier Marín

Coordinació digital
Oriol Suñé

Coordinació LIC
Manel Zabala

Coordinació de prevenció de Riscos
Juan José Lorenzo

Coordinació Prog. Esport-Escola
David Alcaide

Coordinació de Mediació
Ainhoa Pascual

Coordinació de Pla Estratègic
Javier Gómez

Coordinació de mobilitat internacional
Joaquin Monleón

Coordinació de Masters de Secundària
Andreu Expòsito

Coordinació Formació Dual
Esperança Costa

Coordinació convivència CCFF
Daniel Muñoz

Coordinació laboratoris
Núria López

Coordinació Impuls FP
Lorena Muñoz

Coordinació Pompeu Digit@l
Jordi Blasco

Coordinació de protecció de dades
Adrià Blanco

La tutoria té la finalitat de dispensar a l’alumnat un tracte individualitzat i atendre no tan sols els aspectes acadèmics sinó també els personals i socials. Tracta d’una manera molt particular els temes següents:

 • Integració dels alumnes nouvinguts.
 • Interculturalitat i cohesió social.
 • Activitats relacionades amb la millora de la convivència i la solidaritat.
 • Aspectes relacionats amb la salut física i psíquica.
 • Orientació escolar, acadèmica i professional.
 • Competències socials.
 • Participació social i ciutadana.
 • Conferències i activitats relatives a temes d’interès per als joves.
 • Potenciació de l’autonomia personal de l’alumnat.

Tutora 1r A
Elsa González

Tutor 1r B
Vardush Hovsepyan

Tutor 1r C
David Alcaide

Tutora 1r D
Sílvia Diez

Tutora 2n A
Javier Gómez

Tutora 2n B
Lola Rios

Tutor 2n C
Eva Alzaga

Tutor 2n D
Virginia Pérez

Tutor 3r A
Andreu Expósito

Tutora 3r B
Susana Rodríguez

Tutor 3r C
Pau Garcia

Tutor 3r D
María José Villa

Tutora 3r PDC
Sònia Espejo / Ainhoa Pascual

Tutora 4t A
Eva Fernández

Tutora 4t B
Maribel Soler

Tutora 4t C
Jordina Llados

Tutora 4t D
Andrea Raimondo

Contingut disponible properament

1r de Batxillerat
Manel Zabala

1r de Batxillerat
J.J. Ibañez

2n de Batxillerat
Josep Mª Foguet

2n de Batxillerat
Melania Aliaga

CARROSSERIA

1r curs
Rubén Torres

2n curs 
Pol Berrocal

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES

1r A
Josep Vicent Benimeli

1r B

1r C
Hassan E.

2n
Carles Pulido

MECANITZACIÓ

1r curs
M.J. Ramos

2n curs
Oscar Pulido

PLANTA QUÍMICA

1r curs
Maria Jesús Abad

2n curs
Alberto García

Contingut disponible properament

AUTOMOCIÓ

1r curs
JJ Sempere

2n curs 
Lluís Alí

LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

1r curs
Marco Martínez

2n curs
Anna Ollé

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

1r curs
Natàlia Salvador

2n curs
Joaquim Monleon

3×2 COMÚ PROGRAMACIÓ / DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

1r curs
Diego Méndez

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs
Jonathan Holgado

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs
Mariona Coma

PSICOPEDAGOG

Ainhoa Pascual

PSICÒLOGA DE L’EAP

Mar Puigvert

Els delegats i subdelegats dels alumnes són els representants del grup davant el tutor, dels professors en general i de l’equip de gestió.

Són elegits pels propis alumnes entre els membres de cada grup-classe al començament de cada curs acadèmic.

Són funcions del delegat o delegada de grup:

 • Actuar com a interlocutor del grup davant el tutor, els diferents professors, l’equip de gestió i el consell escolar.
 • Anar a buscar el professor de guàrdia quan sigui necessari.
 • Ser present a l’inici de les reunions d’avaluació representant l’opinió del grup.
 • Recollir i donar a conèixer el calendari d’activitats i exàmens del trimestre.
 • Coordinar-se periòdicament amb la resta de delegats de grup i amb els representants al consell escolar