Òrgans i càrrecs

Curs 2020-2021

El Consell Escolar

És l’òrgan de màxima representació del centre i on es prenen totes les decisions importants que fan referència al funcionament de l’institut (veure organigrama). És format per representants de tots els sectors de la comunitat educativa.

Guillem Ruiz

President

Daniel Moya

Secretari

Amparo Valls

Cap d'estudis

Joaquim Monleón Rebollar

Representant dels professorat

Jose Maria Lorenzo Granados

Representant dels professorat

Francesc Gómez Nicolau

Representant dels professorat

Angel Valdueza Cepeda

Representant dels professorat

Elsa González Muñoz

Representant dels professorat

Francisco Javier Gómez López

Representant dels professorat

Cristina Masegosa Fernàndez

Representant de pares i mares

Gemma Hortet Grau

Representant de pares i mares

Gloria Atsuara Aparicio

Representants dels alumnes

Cármen de Sousa

Representant de l'AMPA

David Aznar Fidalgo

Representant de l'alumnat

Raquel Sánchez Juárez

Representant de l'alumnat

Quim Pedregosa Iniesta

Representants de pares i mares

Maria del Mar Cervera

Representant del PAS

Alfons Nadal Padrós

Representant de l'ajuntament

Guillem Ruiz

President

Daniel Moya

Secretari

Amparo Valls

Cap d’estudis

Joaquim Monleón Rebollar

Representant dels professorat

Jose Maria Lorenzo Granados

Representant dels professorat

Francesc Gómez Nicolau

Representant dels professorat

Angel Valdueza Cepeda

Representant dels professorat

Elsa González Muñoz

Representant dels professorat

Francisco Javier Gómez López

Representant dels professorat

Cristina Masegosa Fernàndez

Representant de pares i mares

Gemma Hortet Grau

Representant de pares i mares

Gloria Atsuara Aparicio

Representants dels alumnes

Cármen de Sousa

Representant de l’AMPA

David Aznar Fidalgo

Representant de l’alumnat

Raquel Sánchez Juárez

Representant de l’alumnat

Quim Pedregosa Iniesta

Representants de pares i mares

Maria del Mar Cervera

Representant del PAS

Alfons Nadal Padrós

Representant de l’ajuntament

L'Equip de Gestió

Guillem Ruiz

Director

Amparo Valls

Cap d'estudis

Miguel-Ángel Copado

Cap d’estudis de CF

Inma Cerdà

Cap d’estudis adjunt

Gemma Alsina

Coordinadora pedagògica

Daniel Moya

Secretari i administrador

Guillem Ruiz

Director

Amparo Valls

Cap d’estudis

Miguel-Ángel Copado

Cap d’estudis de CF

Inma Cerdà

Cap d’estudis adjunt

Gemma Alsina

Coordinadora pedagògica

Daniel Moya

Secretari i administrador

Altres càrrecs importants

El professorat del Centre està agrupat en Departaments segons les matèries que imparteix. Cada Departament organitza,  coordina i impulsa les matèries que li corresponen, sota la responsabilitat d’un Cap de Departament. El Centre està estructurat en els següents Departaments:

Cap de Departament d’Automoció
Isaac Llibre

Cap de Departament del Seminari d’Automoció
Felipe Archilla

Cap de Departament de Ciències
Núria López

Cap de Departament de Tecnologia
Juan Manuel Ambrosio

Cap de Departament de Ciències Socials
Lola Ríos

Cap de Departament de Formació i Organització Laboral
Sònia Villoro

Cap de Departament de Llengües (català, castellà, llatí i grec)
Antoni Via

Cap de Departament de Llengües Estrangeres (anglès i francès)
José Bellmunt

Cap de Departament de Matemàtiques
Sandra Terán

Cap de Departament de Fabricació Mecànica
Diego Méndez

Cap de Departament de Química
Eduardo García

Cap de Departament del Seminari de Química
Anna Ollé

Cap de Departament d’Orientació
Ainhoa Pascual

El Centre disposa , a més, d’un conjunt de càrrecs que permetent coordinar els diferents sectors, activitats i responsabilitats que el composen. Són els següents:

Coordinació de Qualitat
Xavier Marí
Coordinació d’ESO
M.Villa

Coordinació de formació professional i Coordinació convivència CCFF
Daniel Muñoz

Coordinadió d’extraescolars
Elsa González
Coordinació convivència ESO
Andreu Expòsito
Coordinació d’informàtica
Oriol Sunyè
Coordinació LIC
Manel Zabala
Coordinació de prevenció de Riscos
J. J. Sempere

Coordinació Prog. Esport-Escola
David Alcaide

Coordinació de Mediació
Ainhoa Pascual

Coordinació de Pla Estratègic
Javier Gómez

Coordinació de mobilitat internacional
Joaquin Monleón

Coordinació de Masters de Secundària
Toni Via

Coordinació Formació Dual
Esperança Costa

Coordinació laboratoris
Núria López

Gestió Documental
Javier Marín

Coordinació InnovaFP-ActivaFP
Lorena Muñoz

Coordinació EmprènFP
Sònia Villoro

Coordinació OrientaFP
Natalia Salvador

La tutoria té la finalitat de dispensar a l’alumnat un tracte individualitzat i atendre no tan sols els aspectes acadèmics sinó també els personals i socials. Tracta d’una manera molt particular els temes següents:

 • Integració dels alumnes nouvinguts.
 • Interculturalitat i cohesió social.
 • Activitats relacionades amb la millora de la convivència i la solidaritat.
 • Aspectes relacionats amb la salut física i psíquica.
 • Orientació escolar, acadèmica i professional.
 • Competències socials.
 • Participació social i ciutadana.
 • Conferències i activitats relatives a temes d’interès per als joves.
 • Potenciació de l’autonomia personal de l’alumnat.

Tutora 1r A
Elsa González (Referent 1r.)

Tutor 1r B
Javier Gómez

Tutor 1r C
Jordi Blasco

Tutora 1r D
Sílvia Diez

Tutora 2n A
Eva Alzaga

Tutora 2n B
Lola Rios

Tutor 2n C
Miquel Àngel Sans (Referent 2n.)

Tutor 2n D
David Segura

Tutor 3r A
Andreu Expósito

Tutora 3r B
Melània Aliaga

Tutor 3r C
Xavier Nieto

Tutor 3r D
María José Villa (Referent 3r.)

Tutora 3r PDC
Sònia Espejo / Ainhoa Pascual

Tutora 4t A
Susana Rodríguez

Tutora 4t B
Marta de Castro

Tutora 4t C
Jordina Llados

Tutora 4t D
Andrea Raimondo (Referent 4t.)

1r de Batxillerat
Manel Zabala

1r de Batxillerat
J.J. Ibañez

2n de Batxillerat
Josep Mª Foguet

2n de Batxillerat
Júlia Hernández

CARROSSERIA

1r curs
Rubén Torres

2n curs 
Pol Berrocal

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES

1r A
Juanma Gàmiz

1r B
Josep Furest

2n
Carles Pulido

MECANITZACIÓ

1r curs
Joan López

2n curs
José Maria Lorenzo

PLANTA QUÍMICA

1r curs
Maria Jesús A

2n curs
Alberto García

AUTOMOCIÓ

1r curs
Lluís Ali

2n curs 
Ángel Valdueza

LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

1r curs
Marco Martínez

2n curs
Ana Ollé

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

1r curs
Natàlia Salvador

2n curs
Joaquim Monleon

3×2 COMÚ PROGRAMACIÓ / DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

1r curs
Manel Lledó

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs
Miguel Ángel Ramos

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs
Diego Méndez

PSICOPEDAGOG

Ainhoa Pascual

PSICÒLOGA DE L’EAP

Mar Puigvert

Els delegats i subdelegats dels alumnes són els representants del grup davant el tutor, dels professors en general i de l’equip de gestió.

Són elegits pels propis alumnes entre els membres de cada grup-classe al començament de cada curs acadèmic.

Són funcions del delegat o delegada de grup:

 • Actuar com a interlocutor del grup davant el tutor, els diferents professors, l’equip de gestió i el consell escolar.
 • Anar a buscar el professor de guàrdia quan sigui necessari.
 • Ser present a l’inici de les reunions d’avaluació representant l’opinió del grup.
 • Recollir i donar a conèixer el calendari d’activitats i exàmens del trimestre.
 • Coordinar-se periòdicament amb la resta de delegats de grup i amb els representants al consell escolar