Pagaments de matrícula i Materials

Aquesta pàgina únicament permet pagaments de matrícula o de materials. Per al pagament de les quotes de l'AMPA aneu a "Pagaments de quotes de l'AMPA"

Aquelles families que tinguin dret a reducció de matrícula hauran de realitzar els pagaments a secretaria

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior