Participació en la Xarxa de Competències Bàsiques

L’institut començarà enguany la seva participació en la Xarxa de Competències Bàsiques. Aquesta està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

Més informació >>