Participem en la Lliga de Debats digital de secundària i batxillerat de la Xarxa off-Vives

Participació dels alumnes de Batxillerat en la Lliga de Debats Digital de secundària i batxillerat Xarxa off-Vives a nivell de Catalunya.

L’habilitat de l’oratòria, la comunicació, la síntesi d’idees, l’argumentació, la rapidesa mental, el sentit crític i la posada en escena en públic agafa molt protagonisme en el batxillerat.

De forma sistemàtica es desenvolupen debats entre els alumnes sobre temes d’interès. Una manera de comprovar que s’està fent d’una forma professional és la participació en concursos on competeixen amb altres instituts, tant públics com privats, arran de Catalunya. En aquest sentit la lliga de Debats de la Xarxa Vives i la Lliga Off-Vives donen l’oportunitat de posar-ho en pràctica.

A continuació hi ha unes imatges de la participació dels alumnes de Batxillerat en la lliga de debats digital que s’ha portat a terme aquest segon trimestre.

Per raons de la Covid s’ha passat de fer-se presencialment en les instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra a optar per la versió en línia.

El tema d’aquest any ha estat: “És possible un creixement econòmic amb una economia sostenible?”

Comparteix el post

Altres notícies