Pla d’impuls a les llengües estrangeres amb metodologies actives i cooperatives

Aquest any el nostre centre educatiu ha entrat a formar part del Pla D’impuls a les llengües estrangeres a la formació professional.

L’alumnat de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins està cursant el mòdul M1 Organització i Gestió de la Indústria farmacèutica amb metodologia CLIL (content and language integrated learning). D’aquesta manera fan aprenentatge de la llengua anglesa a la vegada que aprenen els continguts de la matèria.

Continuant amb la línia del Programa Activa FP de treball cooperatiu i actiu que ja s’havia iniciat en cursos anteriors, l’alumnat ha treballat el primer projecte del mòdul “Chemistry radiography and Flowcharts” en equips assumint responsabilitats i finalment han fet una presentació oral en anglès del treball realitzat.
Felicitem l’alumnat per l’esforç i la qualitat dels treballs presentats.

Aquí us mostrem un recull d’imatges de les presentacions orals.

Comparteix el post

Altres notícies