Pràctiques de Programació de la producció en fabricació mecànica a Portugal