Preinscripció i matriculació

El dia 24 de juny és festiu i l’institut romandrà tancat

El procés d’admisió pel curs 2023-2024 es durà a terme al llarg de les setmanes venideres per a totes les etapes educatives. (Veure les dates de preinscripció)

Informació de contacte

La informació de contacte de l’Institut Pompeu Fabra per al procés d’admissió és la següent:

 

Documentació

Podeu trobar quina documentació és necessària per a la preinscripció i matriculació, així com el nostre projecte educatiu en els següents documents:

 

Sol·licituds presencials amb cita prèvia només per a matriculació

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic podran lliurar les seves sol·licituds de forma presencial només amb cita prèvia. Els pares i mares disposaran d’un sistema de cita prèvia en línia on podran reservar dia i hora per a realitzar la matriculació presencialment.

S’han de tenir en consideració les següents mesures de seguretat durant l’atenció presencial:

 • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • és important portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa, a més d’un bolígraf;
 • recordem que la mascareta és obligatòria en tot moment a les nostres instal·lacions;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

Calendari de preinscripció i matriculació

Preinscripció de l’ESO

 • Sol·licitud de preinscripció: del 8 al 20 de març de 2023

Matriculació d’ESO

 • Matrícula de nou alumnat d’ESO: del 20 al 28 de juny de 8:30 a 13:30 hores.
 • Matrícula de l’alumnat del centre que continúa estudis:
  • De 1r a 2n ESO: properament.
  • De 2n a 3r ESO: properament.
  • De 3r a 4t ESO: properament.
  • De 4t a 1r Batxillerat: properament.

Preinscripció de Batxillerat

 • Sol·licitud de preinscripció: 19 al 25 d’abril de 2023

Matriculació de Batxillerat

 • Matrícula de nou alumnat de Batxillerat: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023
 • Matrícula de l’alumnat del centre que continúa estudis:
  • De 4t a 1r Batxillerat: properament
  • De 1r Batxillerat a 2n de Batxillerat: properament

Preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà 

 • Sol·licitud de preinscripció: del 9 al 15 de maig de 2023

Matriculació de Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • Matrícula de l’alumnat del centre que continúa estudis: del 21 de juny al 27 de juny de 2022.
 • Matriculació d’alumnes que han fet la preinscripció del 20 al 26 d’abril (alumnat de continuïtat): de l’11 al 15 de juliol de 8:30 a 13:30 hores.
 • Matriculació d’alumnes que han fet la preinscripció del 17 al 23 maig (resta alumnat): del 18 al 22 de juliol de 8:30 a 13:30 hores.

Preinscripció de Cicles Formatius de Grau Superior

 • Sol·licitud de preinscripció: 25 al 31 de maig de 2022

Matriculació de Cicles Formatius de Grau Superior

 • Matrícula de nou alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior: del 3 al 7 de juliol de 8:30 a 13:30 hores.
 • Matrícula de l’alumnat del centre que continúa estudis: properament

Les dates de preinscripció d’aquests ensenyaments es concretaràn pròximament.