Projectes de centre

En aquest apartat trobareu la informació actualitzada dels diferents projectes del Departament i deixarem constància amb imatges i vídeos de la nostra feina!

Al Pompeu ens prenen molt seriosament la tecnologia. Per això, durant el curs portem a terme projectes relacionats amb:

– Disseny de productes i Anàlisis d’objectes
– Manipulació de materials: fusta i plàstics
– Projectes sostenibles: “caixes nius”
– Iniciació a la Robòtica i a la programació
– Impressió 3D