Reutilització de llibres de text

Benvolgudes famílies:

Com ja sabeu, l’AMPA del nostre centre porta ja uns anys involucrada en la reutilització de llibres de text i lectura. La nostra intenció és que tot l’alumnat del centre es pugui beneficiar d’aquest projecte, sent conscients que es tracta d’una experiència col·lectiva en benefici de les famílies mitjançant la cooperació. Així, per continuar portant-lo a terme, necessitem que hi hagi un nombre important de famílies adherides i d’aquesta manera poder satisfer les necessitats de moltes més.

Necessitem el vostre compromis a lliurar els llibres de text i lectura del vostre/a fill/a a final de curs (juny o setembre); és a dir, quan ja no els necessitin, per tal de vendre’ls a altres alumnes que els faran servir el següent curs.

En el cas que no hi hagi prou llibres per reutilitzar, l’AMPA està en contacte amb les editorials per tal de poder adquirir els llibres directament a un preu més assequible.

Els llibres reutilitzats són venuts a altres famílies per la quantitat de 15 € cada llibre de text i 5 € cada llibre de lectura. Aquests diners de la venda són retornats, un cop s’hagin venut, a les famílies que han deixat els llibres.

Normativa d’ús (inclosa al projecte de reutilització de llibres)

  • Es poden beneficiar d’aquest projecte totes les famílies que voluntàriament ho demanin amb la signatura del document d’adhesió
  • S’ha de tenir la quota d’AMPA pagada.
  • Només podran comprar llibres de text de segona mà aquells alumnes que hagin deixat els seus llibres per vendre, excepte els alumnes nous que s’incorporen el proper curs.
  • Els llibres lliurats han de ser revisats per les famílies periòdicament i esborrats en cas que tinguin escrits en llapis.
  • L’alumnat adherit està obligat al bon ús i conservació dels llibres de text, sent conscient del benefici que això comporta a la seva família.
  • Les famílies es comprometen a folrar els llibres, amb un folre de plàstic no adhesiu, per tal de mantenir els llibres en òptimes condicions.
  • La Comissió de Seguiment no acceptarà llibres que no estiguin en un estat d’ús acceptable. Es reutilitzaran només aquells llibres que tornin a sortir al llistat de llibres (mes de juny) del següent curs.
  • No es podran reutilitzar els quaderns d’exercicis d’anglès o francès, ja que els alumnes han de treballar els exercicis al llarg del curs.
  • Els llibres de text s’han de lliurar i comprar a la biblioteca del centre dins les dates establertes per la Comissió de Seguiment, que informarà prèviament les famílies mitjançant el web del centre, circulars o SMS.
  • Aquells alumnes que hagin de recuperar una o dues matèries el setembre no deixaran els llibres d’aquestes matèries, per tal de poder estudiar durant l’estiu; aquells que tinguin més de dues matèries suspeses no deixaran cap llibre el mes de juny, sinó que ho faran el setembre, un cop tinguin confirmat si passen o no de curs.