1936-1939 - Escola Mixta

Durant la Guerra Civil es va crear l’especialitat de Confecció i per primera vegada es va convertir en una escola mixta.