1978-1979 - Instituto de Formación Profesional Pompeu Fabra

A meitat del curs 1978-1979 es dividí en dues parts, constituint en l’actual ubicació el Centro Nacional de Formación Professional Badalona II, que més tard rebria el nom de Instituto de Formación Profesional Pompeu Fabra, a petició del claustre de professors, com a deferència a un dels seus primers directors.

En aquells moments s’impartien estudis de formació professional de les branques d’automoció, mecanització i química, FP1 i FP2, fins que l’institut va incorporar-se el 1985 a l’experimentació de la Reforma dels Ensenyaments Mitjans (REM).