Proves d’accés

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior per a les persones que volen accedir a la formació professional  i no tenen cap altre requisit d’accés directe.

Al portal del Departament d’Ensenyament hi ha tota la informació referent a la convocatòria (calendari, documents, formularis, temaris, mostres d’examen, etc), tant de grau mitjà com de grau superior.

Taulell d’anuncis de les proves d’accés (Convocatòria 2020)

IMPORTANT!!! – Cliqueu aquí per consultar els canvis en l’organització de les proves d’accés a cicles formatius motivats per la situació de pandèmia

Cliqueu aquí per consultar els membres de les comissions avaluadores de les proves d’accés de l’Institut Pompeu Fabra